8. august – 1. etape Tørringbanen: Lund – Kørup – Horsens

Kørup Station 1957 (IVASAG)

Vi cykler fra Dag’li Brugsen i Lund, hvor Lund Station lå – ned omkring Kørup Station og ind til Horsens syd om Bygholm Sø. Fra “Bygholm Stoppested” cykles på det nedlagte jernbanespor ud til Lund.

Turen er på ca. 17 km.

Undervejs fortælles om jernbanens historie og om nogle af de interessante steder vi møder.

Tid: Torsdag den 8. august kl. 19
Mødested: Dag’li Brugsen i Lund
Turguide: Jens Kjær Jørgensen
Arrangør: Glud Museum / Kend din landsby

Tilmelding ikke nødvendig – bare mød op.

Tørringbanen – 9 historiske cykelruter: Læs mere her