Brugsforeningen

Lige overfor Isager Mejeri ligger der idag en stofbutik.

Tidligere har der været et lille motionscenter før det overhovedet blev moderne, så folk kom fra Horsens for at træne i det lille motionscenter.

Brugsen lå på adressen Overbyvej 59.

Før brugsen lå der en købmand på adressen. Købmanden solgte ud over de daglige varer også foder, såsæd, korn og andre landbrugsting til sognets landmænd. Købmanden lå et godt sted, for når bonden havde været på mejeriet kunne han lige kører videre til købmanden.

Brugsforeningernes historier
I 1860érne opstod de arbejderkooperative virksomheder i Danmark. De arbejderkooperative virksomheder er alt fra bagere, til håndværker virksomeheder.
I slutningen af 1800 tallet, havde
de industrielle virksomheder for alvor vokset sig store. I denne periode, var der et stigende tal af
arbejdsløshed, og dem der arbejdede, havde tit svært ved at betale de daglige fornødenheder.
Derfor opstod ideen om, at man kunne gå sammen i et kooperativ eller det danske udtryk en andelsbevægelse. Det betød at man kunne købe varerne i sin egen butik til en pris uden profit. Derfor var det billigere at købe ind for arbejderene.
Mange af de små virksomheder gik dog konkurs i årene 1960 – 1970 – 1980 på grund af økonomiske problemer i efterkrigstiden.
As friskole og naturbørnehave SG 2019

Arbejderne begyndte at oprette brugsforeningerne. Den første blev oprettet i Thisted i 1866. Dermed kunne arbejdernes penge række længere end før, nu hvor de kunne købe fra de lokal handlende. Der blev oprettet en
masse forskellige kooperativevirksomheder over et godt stykke tid.
Der blev oprettet kooperative bagerier. De begyndte at opstå fra ca 1880 – 1900. De kooperative bryggerrier opstod i nogenlunde samme periode, de begyndte nemlig at opstå i 1902. Der opstod også mange andre kooperativevirksomheder i denne periode. De havde allesammen tilfælles, at de hjalp de fattige arbejdere, så de kunne leve billigere end de gjorde før.
As friskole og naturbørnehave SG 2019