As Friskole

Lokalhistorie præsenteret af elever fra As Friskole:

As friskole blev stiftet i 1996, efter at forældre købte den gamle skolebygning fra Juelsminde kommune. Før As friskole var der As skole, som var ejet af Juelsminde kommune.

Undervisning i As sogn går helt tilbage til starten af 1700 tallet. Den første undervisningsbygning lå på Overbyvej nr. 79.

Fra 1914 – 1956 kom der en central skole (nr. 16) + to forskoler (nr. 48 og nr. 17).

Fra 1956 – 1973 blev As skole lagt på Overbyvej nr. 27 med en førskolen på nr. 48. På As skole kunne man gå til og med 4. klasse.

Fra 1973 til 1996 blev skolebygningerne rykket sammen til nr. 27.

Efter 4. klasse skulle eleven starte på Juelsminde skole, som også havde klasser fra forskolen og op.

Da der ikke var så mange nye elever som startede på As skole, og det alligevel ville være billigere at lukke ned for den, valgte Juelsminde kommune at lukke skolen. Men en masse forældre som havde haft deres børn på skolen og selv havde gået der, syntes ikke at det skulle ske. Uden en skole vil As sogn gå i opløsning. Købmanden var allerede lukket, og måske ville de også miste Idrætsforeningen.

En gruppe fra sognet gik sammen om at holde møder omkring køb af skolen. Arbejdsgruppen mødte stor opbakning. Der blev nedsat en form for bestyrelse og friskole foreningen kom på besøg. Ved årets udgang 1995 blev der indsendt ansøgning om oprettelse af en friskole i As. Samtidig med blev der indledt forhandlinger med kommunen om køb af skolen. I foråret 1996 faldt købsaftalen på plads.

As Friskole – de lokale fortæller
I 1995 blev As Skole truet med at blive lukket ned. Grunden til dette var fordi at ikke nok elever kom til skolen. De forældre som havde børn til at gå på skolen eller folk som havde gået på skolen hørte om det og begyndte at blive kaldt til møder om det. Møderne var for dem som gerne ville beholde skolen og sørger for at den stadig kunne blive åbne. Efter en god snak var der en indvending fra en af dem som havde startet det hele, Anne Marie Pedersen, og spurgte Børge Hede om de kunne blive til en friskole.
“Det kommer an på en prøve” svarede Børge Hede.

Dagen efter ringede Anne Marie Pedersen ind til Friskole-foreningen og spurgte om de kunne gøre det til en Friskole. Hun snakkede med en som hed Cecil Christians som åbnede op for nogle muligheder, men han forklarede også nogle regler og bestemte ting som en friskole skulle løbes efter. Der skulle være møder i forsamlings huset, der skulle være indkaldelse af politiker. Det startet de i starten af Februar 1995 for at kunne opholde den lille skole. Skolen var planlagt til at skulle blive lukket i Juni når eleverne gik på sommer ferie.

Efter en lang kamp kom de til møde på Juelsminde rådhus og fik bekræftet at de måtte købe As Skole. Da de endelig var i stand til at kunne købe skolen i Marts med hjælp fra Palsgård.

Den første dag de var i gang med renoveringen blev en af mændene lidt sur. Anne Marie Pedersen sagde at de skulle til at pakke sammen og tage hjem, så de kunne komme om morgenen med mere energi og forsætte. En enkel person nægtet og sagde “Hør her, vi skal lige have en øl. Vi fortjener det efter, alt det her arbejde.”
“Vi kommer jo igen i morgen klokken 7 så vi kan fortsæt med at arbejde.” Svarer Anne Marie Pedersen.
Den dag gik de alle hjem sent om aften og hvilede til igen i morgen, hvor de så fortsatte med at renovere skolen. Da de blev færdig med at renovere, blev skolen åbnet i August første skole dag. Den dag begyndte 30 nye elever på As Friskole 5. August 1996.

Anne Marie Pedersen
Anne Marie Pedersen kom til As sogn, da hun blev gift med sin mand. Hendes 2 drenge var allerede født før de flyttede, så kun hendes datter var en rigtig “Asser”. De gik alle på AS skole indtil 4. Klasse og flyttede derefter til Juelsminde skole. Da hun hørte at As skole skulle lukkes var hun en af dem der stod forrest og førte “slaget”.

As friskole og naturbørnehave

Spørgsmål til Søren:
Hvorfor blev du skoleleder på As?
Han var på efterskole i 5 år og han begyndte at føle at det var nok. Så kiggede han rundt og så fandt han As friskole, og blev han vist rundt af Marianne, gik til jobsamtale og fik jobbet.

Hvad er det bedste du ved ved As?
På As kan ting lade sig gøre. Måske havde vi fx ikke en multibane og en ny legeplads, hvis folk ikke var sammen om det, de har følelser for skolen. Alle er sammen med til arbejdsdagene, og folk er sammen til det. Han kan godt lide den mangfoldighed.

Har du givet skolen nogen nye traditioner, og hvilke var der da du kom?
Søren har ikke tilført nogle nye, da vi har så mange andre gamle traditioner. Søren er kommet med mange ting. Fx har han bygget multibanen og legepladsen og loftet er blivet renoveret. Og de har fået lavet deres værdigrundlag om, fordi den gamle var næsten glemt. Og As er blevet mere selvbevidst.

Hvordan holder du skolen igang?
Vi har et stærkt værdigrundlag og holder fast i de ting der er gode, og fokuserer på fællesskab og trivsel. Vi ser ud til at have det godt og vi lærer en masse på samme tid. Vi har muligheder for at få mange venner som man har det godt med og passe på dem, værdier der er evigegyldige og man retter efter nogle tendenser

Hvordan har sammenholdet været imellem elever igennem årene?
Sammenholdet har været rigtig godt, ovenfra er det enestående at vi kan have et sammenhold fra 0-9 kl. Alle kender alle her, vi har fokus på det hele tiden, at alt er godt, klasserne er forskellige.