Internet på mobilen – er der dækning ?

Landsbyerne har sjældent de bedste betingelser, når man vil hente oplysninger fra nettet på sin smartphone eller iphone.

I Hedensted kommune er den bedste mobile dækning langs motorvejen, og generelt aftager dækningen så, jo længere mod øst eller vest man bevæger sig.
Nede langs åerne, bag store bakker eller skrænterne langs kysten kniber det også tit for signalerne at nå frem.

Der findes fire netværk i Danmark: 3, TDC, Telenor og Telia. De har forskellig dækning, og det kan have stor betydning lokalt. Det har også betydning, om der er noget, der dækker for signalet, f.eks. bygninger og træer – og der kan være forskel på mobilens antenne.

Som det ser ud nu, i januar 2014, er det ikke muligt at bruge internettet mobilt alle steder i kommunen. De forskellige netværk viser flg. dækning på deres hjemmesider:

3 (3G, Oister)
3 lover en god dækning over store dele af kommunen. Det kniber dog gevaldigt ved Rask Mølle området og langs Vejle Fjord fra Rosenvold ind mod Vejle.
3 Oister

TDC (TDC, Telmore, Full rate)
Dækningen er dårlig i store områder af Bjerre Herred og ser også meget dårlig ud i f.eks. Aale.
TDC

Telenor (Telenor, CBB mobil)
Telenor ser ud til at have store problemer i hele Barrit/Stouby området og ind langs fjorden mod Vejle. Ved Bjerre og mod nordøst ligger store områder i skygge.
Telenor

Telia (Telia, Call me)
Telia har tilsyneladende en god dækning i en stor del af kommunen. I Aale er det Telia, der har bedst dækning, har jeg fået fortalt. Til gengæld er der et bredt bælte langs Horsens Fjord, hvor der ikke er 3 G og dette rammer en stor del af Glud området. Ved Bjerre og langs Vejle Fjord ligger store områder i skygge.
Telia