Hellebjerg Mølle

Hellebjerg Mølle

Hellebjerg Mølle, der hørte under Palsgård, kan føres helt tilbage til omkring år 1500 og beboedes af familien Brøndum fra 1770.

Møllen havde en forholdsvis lille kapacitet, så mølleren hovedsageligt levede af den tilliggende jord. Med tiden var vandmængden blevet mindre, så møllen kun kunne male 1½ tønde korn om dagen.

Hellebjerg Mølle
To vandmøller
Til Hellebjerg Mølle hørte oprindeligt to vandmøller, som i århundreder malede korn og gryn til landmændene i det yderste af Bjerre Herred.
Vandet til de to møller kom fra et kildevæld mellem Klakring og Hellebjerg. Det løb først gennem møllen ved gården og fortsatte derefter til Møllen ved Hesthaven.

Møllen blev købt til selveje, men i 1936 købte Palsgård møllen tilbage.

”Strandrøveren” – roman af Carit Etlar

”Strandrøveren” foregår i egnen omkring Barritskov og Palsgård og Carit Etlar benytter sin digteriske frihed til at beskrive en ”dyb og rivende å, der gennemskar hele Bjerge Herred”:

”På hin side af åen lå et lille hus, som kaldtes Helleborg Mølle. Noget borte fra dette løb en stejl og ubestigelig skrænt ned mod havet, som brødes mod stenene og hvert år udhulede et stykke af bakken.

Midt over Helleborg å gik en skrøbelig træbro, støttet til nedrammede pæle og næppe så bred, at den kunne passeres til hest. Derimod var der et vadested nedenfor broen, som egnens bønder betjente sig af for at komme over på den modsatte bred, dog måtte rejsende besidde et nøje kendskab til stedet for at slippe heldig over, eftersom der på begge sider fandtes dybe og bundløse huller.”