Juelsmindebanen på havnen

Juelsmindebanen på havnen

De gamle fiskerhuse, der engang stod langs vejen til havnen er væk.

Til gengæld har et af Juelsmindebanens venteskure fundet sin plads her som hyggeskur.
Det stod i sin tid ved trinbræt ”Juelsminde Syd”, der lå ved Strandhusevej – over for hvor SuperBrugsen ligger nu.

Juelsminde Syd var en travl holdeplads, så skuret var større end banens andre venteskure.

Jernbanen på havnen
Ved havnens anlæggelse i 1896 blev der ført jernbanespor ud langs havnekajen og helt ud på Stormolen (molen med ankeret). Jernbanen og havnens beliggenhed ud til Kattegat skulle bringe nye muligheder for eksport for egnens virksomheder, bl.a. teglværkerne.

Fiskernes Eksportforening
Fiskerne gik sammen og dannede deres egen eksportforening, der skulle stå for eksporten af forårets store sildefangst. Sildene blev fyldt i trækasser og hældt over med salt inden transporten. Med tiden blev der eksporteret til bl.a. Tyskland og Schweiz.

I 1930’erne var der god gang i fiskeriet. Der var mange torsk og fiskerne byggede en filetfabrik, hvor deres koner fik arbejde med at filetere og pakke. Jernbanen fik et sidespor ført ind i den store, hvide bygning, der i dag huser Juelsminde Fisk.

Med lastbilernes fremmarch fik banen snart hård konkurrence og mængderne af fisk i godsvognene blev mindre.

Brunkul
Under den 2. verdenskrig blev brunkul en erstatning for udenlandsk kul, koks og olie. Det gav ny travlhed, når tog lastet med brunkul fra Søby ankom til havnen. Brunkullene blev læsset på trillebør og videre til en transportør, der fik dem over på skibet.

Spis Juelsminde Fisk
Efter 2. verdenskrig forsøgte Juelsmindebanen igen at få gang i fiskeeksporten og indrettede to hvidmalede, lukkede godsvogne til Eksportforeningen. Det lykkedes for en kort tid at fravriste lastbilerne en del af fisketransporterne.

En lille let godsvogn, der kunne kobles på skinnebusserne, fik malet en flot, grøn torsk på siden og teksten ”Spis Juelsminde Fisk”.

Juelsmindebanen blev nedlagt i 1957.

Kilder:
Horsens Juelsminde Jernbane, B. Wilcke, P. Thomassen
Juelsminde Sejlklub… på vej mod de 100