Sognegården

Sognegård 3”Børnenes, ungdommens og hele sognets bygning”.

I begyndelsen af 1950’erne var det sognerådets idé at skabe et nyt mødested, og det var sognerådsformandens, gårdejer Arne Møller, Sæbberupgårds, kongstanke at få styrket fællesskabet i sognet.

Sognegården skulle bygges ved skolen, og indrettes med en stor sal, en lille sal, køkken og lokaler til ungdomsundervisning.

Der var svære forhandlinger – for og imod – men i august 1956 stod sognegården færdig.

SammenkomstSognegården afspejlede livet i sognet med barnedåb, konfirmation, bryllup, sølvbryllup og begravelse.
Her kunne foreningerne holde deres generalforsamling, folk mødes til bankospil og sognerødderne holde møde.

Sognegården blev forpagtet ud, og forpagteren skulle stå for driften med bl.a. madlavning og servering.

Det fortælles, at den navnkundige Svend Aage Bager, der sammen med sin hustru Gerda, dannede værtspar fra 1970-85, var kendt for selv at tage den første dans med bruden, så den nygifte ægtemand pænt måtte sidde over.

Bager efterfulgtes af Henning Gregersen og i 1990 overtog Jeanette og Bo Bonde forpagtningen.

De købte sognegården i 1992 af kommunen og siden er der sket omfattende renovering og mange nye tiltag med frokostrestaurant, temaaftener og oktoberfester.

I 1999 ændredes navnet til Bonde’s Spisegård.

Tyrolerfest