Skærven

I 1913 startede Korsør Stenforretning en skærvefabrik på Remmerslundvej, hvor Genknus ligger i dag.

”Den østjyske israndslinie” går ned gennem Østjylland og gennem området ved Løsning, og sten og grus, bragt hertil med isens smeltevand, har aflejret sig i området.

Skærven med hesteFabrikken sorterede sten og grus – og de store sten blev knust til skærver.

Mindre sten og grus kunne anvendes til støbning og til vejbelægning.
De store skærver – på ca. 5 cm – blev brugt til underlag for jernbanerne – og mindre skærver – på ca. 1 cm – til asfaltveje. De mindste skærver og stenmel – kunne bruges til fabrikation af tagpap.

Transporten på området foregik med tipvogne trukket af heste.

Skærven 1930
Skærven 1930
Med anlægget af dobbeltsporet op gennem Jylland skulle DSB bruge mange skærver – og for at opfylde behovet flyttede man i 1922 skærvefabrikken til området, der nu hedder Sandtipperne.

Skærven tipvogne og motorGravemaskinerne arbejdede sig efterhånden mod vest og nordvest og tipvognssporene fulgte med. Man nåede ud mellem Kalhave og Dortheasminde.

Tipvognene, der nu blev trukket med motorkraft, bragte det usorterede materiale til skærvefabrikken og med tilbage kom det frasorterede sand og ler.

Det blev fyldt i udgravningerne og danner i dag bl.a. Sandtipperne.

I 1940 blev Danmark besat af tyskerne. Skærven havde 48.000 kubikmeter på lager, som tyskerne beslaglagde. Under hele krigen måtte skærvefabrikken levere til tyskerne, bl.a. til anlæggelsen af Karup lufthavn.

Efter krigen var lagrene tømte og man fik travlt med at bygge op på ny. Fabrikken blev nu en af egnens største arbejdspladser. Man arbejdede i 3-holds skift og var oppe på ca. 90 ansatte.

I 1960 begyndte man at afvikle virksomheden. Sporene blev taget op og til sidst blev selve fabrikken revet ned.

For at hindre sandfygning fra de store dynger, begyndte DSB at plante træer i området.
I 1969 lejede Hedensted Kommune stedet af DSB – og i dag er der et spændende og varieret område, hvor man kan gå tur og nyde naturen.

Kilde:
Madsen, Jenny: Spredte glimt fra Hedensted Kommune, 2002