Møde Lokalarkivet for Gl. Hedensted kommune – 27. januar 2014

Der var fundet nogle billeder fra Skærven og en kasse fra stationen frem og vi blev enige om, at materialet skulle sorteres, så vi kun scanner det, der er relevant.

Bent ville kigge nærmere på Skærven og sammensætte en historie der fra. Der kunne sagtens være flere historier på længere sigt.

Vi skal finde lidt flere QR-steder, så ud over
• Stationen
• Kroen
• Skærven (grusgraven) – nu aktivitetscenter
• De 2 (3) kirker
• DAKA
• Tårnbygningen
• Sognegården

talte vi om

• Købmanden
• Mejeriet
• Karetmageren
• Gl. Sole Skole

Der skal kontaktes lokale for at få mere viden, så forslag var:
DAKA: Niels Christiansen og Inger & Bjarne Rasmussen
Gl. Sole Skole: Gunnar Christensen og Johannes Jensen

Bent vil forhøre om priser på egepæle, 12 x 12 cm, 1,5 m lange, 20-30 stk.

Jens kommer på arkivet den 4. februar, hvor vi gennemgår materialet fra Kroen og Stationen og finder det, der skal scannes.