Møllerup

Møllerup

Gravhøje og jernaldergrave ved Møllerup er et af Hedensted Kommunes kulturmiljøer (nr. 85).
(Del af udpegningen ligger i Ny Vejle Kommune).

DSC_0120 (1368x1368)

I området langs Gudenåen omkring Møllerup findes en koncentration af 10 fredede og 13 overpløjede gravhøje samt tre jernaldergrave.

85 Møllerup kort

Møllerup bestod i 1688 af to gårde beliggende i en slugt for foden af skrænten helt ned til kanten og Gudenåen.

Et af hærvejens spor fører fra Hammer Kirke til Møllerup og via et gammelt vadested over på den anden side af åen.

En kilde i skrænten har givet mulighed for rent drikkevand til stude og prangere. Området er fredet.

Sårbarhed:
Oldtidsmiljøet med gravhøje og omgivelser, jernaldergrave, vadested, veje og kilder er sårbart over for terrænændringer, dybdepløjning og slørende beplantning.
Bebyggelsen er sårbar overfor ændringer i arkitektur og omgivelser.

Tekst og billeder fra “Kulturmiljøer i Vejle Amt, 2005”. Møllerup har nr. 85.