Sankt Anna Helligkilde

Kilden har ligesom kirken navn efter Jesu Mormor.

I maj 2009 fik menighedsrådet kilden udgravet og etablerede i den forbindelse det nuværende udløb. Udgravningen blev overvåget af Horsens Museum, som bl.a. fandt rester af potteskår dateret til det 15. og 16. århundrede.

Skriftlige kilder fra 1700-tallet nævner kilden i forbindelse med Rårup. ”Raarup Sogn har og en Kilde, kaldet St. Annæ Kilde”.

I Rårup præstens indberetning til Oldsagskommissionen fra 1807 står der: ”Østen for Kirken er en Kilde kaldet St. Ane Kilde, den skal i de ældre Tider været søgt som en Sundheds Brønd, den er nu ikke mere anseet.”

En beskrivelse fra Nationalmuseet fra 1895 fortæller, at kilden har sit løb under Rårup Kirke cirka der, hvor døbefonden står i dag. En teori, der blev bekræftet i forbindelse med kildens udgravning i 2009.

I en artikel om kilden i bogen ”Syv historiske fortællinger fra Rårup Sogn” skriver forfatterne, at de formoder, at kilden har eksisteret som hellig kilde siden oldtiden, og at kirken er bygget på dette sted for ”at udnytte stedets hellighed”.
De formoder, at kilden har haft sin storhedstid i slutningen af middelalderen, hvor den især har haft søgning Skt. Hans aften og natten før Skt. Annas dag, den 26. juli.

Indtil 1670 var der et kildekapel ved kirken. Så kildens storhedstid er nok sluttet i 1700-tallet.

Måske har det været sådan:
At stenalderfolkene har taget vand med fra kilden, når de drog forbi for at komme til deres religiøse fester på ”e Klew”.
At kilden måske har haft navn efter en af de nordiske guder, før en stormand i den tidlige middelalder byggede sin stormandsgård og kirke ved kilden og opkaldte dem efter Jesu mormor.
Omkring år 1500 blev kildekapellet bygget på sydsiden af kirken, og der var kildemarkeder og fester med tilhørende undere. Omkring år 1800 blev kilden så glemt, men stadig i dag, mens du står her, løber der omkring 150 liter 5 – 7 grader koldt drikkevand ud af kilden.

PE Jeppesen fortæller om Sankt Anna Helligkilde, og elever fra Rårup Skole prøvesmager:

Vi starter lidt tilbage i tiden:

– og PE går videre: