Skævlund Mølle

Skævlund Mølle er et af Hedensted Kommunes kulturmiljøer.

Skævlund Mølle ligger ved Skjold Å og kan spores tilbage til 1300-tallet.
I 1688 var den skyldsat til godt en halv tønde hartkorn.

Den eksisterende mølle er opført som kornmølle i 1847 efter en brand.

I slutningen af 1920’erne blev der installeret turbine, men dele af det gamle gearsystem med overtræk til kværnene er bevaret.

Overgear kværne

Den er stadig vandførende og har dobbelt overfaldshjul.

Møllehjul

I 1962 gennemgik møllen en omfattende restaurering.

I 1995 er åløbet ændret uden om møllesøen, der har speciel kanaltilløb.

Mølle og møllesø

Det er en stor karakteristisk mølle, der repræsenterer møllernes sidste periode.

På højdedraget lige syd for vandmøllen stod i slutningen af 1800- og begyndelsen af 1900-tallet en vindmølle. Stedet betegnedes da som Skævlund Møller. Der er ingen spor af vindmøllen i dag.

132 Skævlund Mølle

Sårbarhed: Møllemiljøet er sårbart overfor væsentlige ændringer i arkitektur, mølleanlæg og omgivelser.

Tekst og kort fra “Kulturmiljøer i Vejle Amt, 2005”. Skævlund Mølle har nr. 89.