Referat fra møde Lokalarkivet for Gl. Hedensted Kommune 2013-09-26

Jeg fik en fin avis ”Der er så dejligt ude på landet…” af Bent Sørensen.
Det var en ”Landdistriktsavis” udgivet 28. nov. 2012, som indstik til Hedensted Avis og Tørring Folkeblad. Tak for det!

Fra Lokalarkivets side var der et ønske om at skifte Øster Snede/Kragelund ud med Løsning til de første QR-historier.
I første omgang gemmer Løsning på flere oplagte historier, og man kan så senere bevæge sig ud i de andre landsbyer.

For Løsnings vedkommende var der foreløbig følgende forslag til QR-steder:
• Stationen
• Kroen
• Skærven (grusgraven) – nu aktivitetscenter
• De 2 (3) kirker
• DAKA
• Tårnbygningen
• Sognegården

Der blev tygget lidt på mit forslag om at inddrage skolen. Det kan være svært for arkivet at overkomme mange forespørgsler i den sammenhæng. Vi blev derfor enige om, at skolearbejdet i videst muligt omfang skal løses uden om lokalarkivet, fx ved at børnene får deres oplysninger gennem ældre beboere, forældre og bedsteforældre.
Jeg kontakter Løsning Skole for at høre om de er interesserede i at deltage.

Bent Sørensen gjorde opmærksom på, at Kend din landsby projektet har foldere på budgettet – og at disse burde kunne udskiftes med plakater med QR-koder, hvorfra folk selv kunne hente folderen til deres mobiltelefon.
Tidligere har Torsten Sonne påpeget vigtigheden af foldere for at få opmærksomhed, så det må blive et punkt jeg skal undersøge nærmere.

Lokalarkivet har travlt i den kommende tid:
Den 10. okt. Kl. 19 holder de foredrag/møde i Hedensted Kirkecenter, under titlen ”Byen med sving i”.
Den 4. nov. indleder de en billedudstilling på Hedensted Bibliotek om ”Butikker”.
Den 9. nov. er det Arkivernes Dag, hvor emnet er frit.

Næste møde bliver derfor først den 5. december kl. 17 – samme sted.