Hedenstedvej 20 – Købmand og brugsforening nr.1

Her havde Stenderups første brugsforening til huse.

Huset blev bygget i 1892 og Hans Hansen starter købmandsforretning i 1898.

Den bliver overtaget af Stenderup og Omegns Brugsforening i 1907.

Huset år 1914
Huset år 1914

I 1932 flytter Brugsforeningen over på den anden side af Hedenstedvej.

Ingvar Bisgaard køber huset i 1947. Han kom som kommis til Brugsen og bliver senere uddeler i foderstoffen. Han fungerer som kæmner fra 1953 i Urlev-Stenderup Kommune og han driver kæmnerkontor på stedet. Da han stopper i 1970 flyttes kæmnerkontoret til den gamle skole indtil kommune sammenlægningen i 1970.

Huset år 1914
Huset år ca. 1926