Hedenstedvej 44 – Handelsgartneri ”Solhjem”

Jorden er en udstykning fra Stenderupgård (Gård nr. 6).

I 1917 køber gartner Chr. Petersen et stykke jord og opretter et frilandsgartneri. I dagligtale hedder han ”Solskin Petersen”.

Huset på Hedenstedvej 41
Huset på Hedenstedvej 41
I 1941 køber gartner Svend Ejner Jensen, han er ungkarl og har en del forskellige ”husbestyrerinder” indtil han dog gifter sig, og flytter fra gartneriet.

Gartner Jensen opførte store drivhuse efter datidens normer, men det kneb med at få det til at køre økonomisk. Han var med på ”det pengeløse” samfund og skrev gerne checks med små beløb, ned til 50 øre til købmanden, det var mageløst syntes man.

I 1953 købes gartneriet af gartner Agner Pedersen, og sammen med sin far, Michael Pedersen, flytter han ind på ejendommen. En ugift bror Henry kommer også til. De to brødre lever et ungkarleliv efter faderens død. Agner er fuldtidsgartner, Henry hjælper til, men går også ud på gårdene som daglejer.

Gartnervirksomheden sygner efterhånden hen og ejendommen sælges som privat beboelse. Drivhusene rives ned og jorden bliver udlejet.