Uge 18 – Skærver

Uge 18 – Skærver

DSC_0132 (1368x1365)Store dele af undergrunden omkring Løsning består af sand og sten, aflejret ved afsmeltningen af isen under sidste istid.
Den “østjyske israndslinie” lå lige her, og vandet fossede ud af gletscherportene og spulede sand og sten med.

De store lag af sten og grus er blevet udnyttet, især til produktion af skærver til anlæg af de danske jernbaner. I dag produceres der stadig skærver ved Remmerslundvej.