Uge 18 – Williamsborg

Uge 18 – Williamsborg

Williamsborg

Gården nævnes første gang i 1664. Dengang hed den Bryskesborg, og var oprettet ved samling af nogle øde bøndergårde.

Ændrede navn til Williamsborg i 1775 efter ejeren William Halling.

Hovedbygningen er fredet. Den er opført 1774-75 i røde mursten. De to sidefløje er lidt yngre.

Den store trelængede ladegård er opført i 1912 efter en brand.

Vandgravene foran indkørslen gennem vognporten er etableret i begyndelsen af 1800-tallet ved udvidelse af en branddam. Samtidig anlagdes et større haveanlæg. Vest for indkørslen ligger det gamle sprøjtehus.