Uge 35 – Tørvegrave i Uldum Kær

Uge 35 – Tørvegrave i Uldum Kær

Uldum Kær tørvegrav kattehale

Naturen breder sig i de gamle tørvegrave i Uldum Kær.

Her hentede man tidligere store mængder tørv, som man brugte til opvarmning og i brændekomfuret.

Tørv er planterester, der har ophobet sig i moser og kær gennem århundreder. Når tørven graves op og tørres kan den brænde og bruges som erstatning for træ, kul og olie.

Før i tiden var det almindeligt, at gårdene havde deres eget stykke mose, hvor de kunne hente tørv. Under første og anden verdenskrig blev tørvene en vigtig ressource for landet.

Fra Uldum Kær blev der eksporteret store mængder tørv og et af resultaterne er tørvegravene, der i dag ligger hen som rektangulære søer i området.