Uge 39 – Hundshage

Uge 39 – Hundshage

Hundshage
Hundshage syd for Snaptun slides af havet, og træerne mister rodfæstet.

Tilbage bliver de blottede skrænter med 22 millioner år gamle aflejringer. Her kan man studere tidevandets aflejrede sandlag på bunden af det hav, der dækkede området dengang.

Hvis man kigger godt efter er den er god chance for at finde fossiler af f.eks. snegle eller søpindsvin.