Uge 51 – Tinghuse

Uge 51 – Tinghuse

DSC_0001 (1368x1368)

Et kig fra Tinghusvej til den bredere Bråskovvej, der løber ned over Tinghusbro til Tinghuse og videre mod Bråskov.

Her mødes de tre sogne, Bjerre, Nebsager og Stenderup og her mødes Bjerre Herred og Hatting Herred.

Et herred var en retskreds og i 1688 blev Bjerre og Hatting herreder forenet til een retskreds.
I Danske Atlas IV (1768), s. 147 står der om herredets tinghus “det stod på Bjærge Mark, nær Brå og ved Herredsskellet”.

Herredet galge stod på Galgebakken ved Bjerrelide. Måske har der også været en galgebakke ved gården af samme navn mellem Lindved og Nebsager.

I 1854 blev herrederne igen adskilt og i 1918 blev herredsfogderne erstattet af en dommer, der fik sæde i Horsens.