I slutningen af 1800-tallet var hovedjernbanenettet i Jylland etableret og man gik i gang med at bygge sekundære baner med det formål at trække handel til de større byer. Horsens blev i disse år kendt, som et knudepunkt for privatbaner …

Stationsvej 3 – Stenderup Jernbanestation (Horsens Juelsminde Jernbane) Read more »

Sprøjtehuset er opført ca. 1864 efter påbud til sognekommunerne om oprettelse af brandværn, og indtil 2. verdenskrig stod byens brandsprøjte i sprøjtehuset. Brandsprøjten bestod af en stor vandbeholder på hjul og en manuelt betjent håndpumpe. Da brandsprøjten blev skiftet ud …

Sprøjtehuset Read more »

”Dommergården” er opført omkring 1854 som bolig og kontor for herredsfogeden. Dengang hed huset ”Aldershvile”. Dommergården har huset herredsfogeden til 1919, hvor retsplejeloven fra 1916 trådte i kraft og retsinstansen flyttes til Horsens. 1919 til 1942 var Dommergården bolig for …

Dommergården Read more »

Den ældste kro var ca. 300 år gammel, mens den nuværende hovedbygning er fra 1859, hvor kroen blev en “kongelig privilegeret kro”. På en kongelig privilegeret kro kunne kongens embedsmænd spise og overnatte gratis. Til gengæld fik kroejeren lov til …

Bjerre Kro Read more »