I forbindelse med at Teglværksejer N.P. Bech i 1917 sælger sit jord omkring Hedenstedvej mod Nr. Aldum udstykkes en del byggegrunde, og der dannes efterhånden en bydel, der bliver kaldt Fristed. Hedenstedvej 39 bliver bygget i den bydel. Det er …

Hedenstedvej 39 – ”Fristed” – diskret ophold, karetmager, snedkerværksted, møbelfabrik Read more »