Fremtiden i As

VEDVARENDE ENERGI

Vedvarende energi

HVAD NU HVIS?
Hvis vandet som følge af den globale opvarming stiger, så kan det muligvis oversvømme rensningsanlæggene, så der flyder beskidt vand ud, som kan medføre, at der er fisk og andre havdyr der dør.
Det kan også betyde, at dyr der drikker vand kan dø. Dette kan også være sundhedsskadeligt for mennesker.

Renseanlæg

BLIVER AS EN Ø?
Måske hvis klimafordringerne fortsætter, så vil vandet stige så meget, at As bliver en ø.

Klimaforandringerne kan også få katastrofale følger for områdets natur, og måske vil flere dyre arter uddø i området.
Vand stigningerne kan også medføre enorme vandskader på forskelige bygninger, og kan lave om på landskabet, som vi kender det.

Vandet stiger

SKYBRUD GIVER MASSER AF VAND – KLIK PÅ VIDEO:

FREMTIDENS ENERGI ?

Fremtiden

Lavet af elever på As Friskole.