Der var engang på landet

FRA FÆSTEBONDE TIL SELVEJER
Når en bonde var fæstebonde ejede han ikke sin jord, gård, redskaber eller dyr selv. De var ejet af godsejeren.

SELVEJE
1750’erne: første køb af jord til selveje. De slap for hoveri og kunne nu bruge deres kræfter på egen jord. Men der fandtes stadig folk som var fattige og ikke ejede deres eget jord.

UDSKIFTNING (samlingen af jorden)
1750: bønderne samler deres jord på få store marker. Førhen havde de mange små strimler jord fordelt på forskellige marker.
Kongen siger udskiftet skulle ske hvis blot en gård ønsket det.

STJERNEUDSKIFTNING

Stjerne

BLOKUDSKIFTNING – som i Asløkke

Blok

LANDSBYFÆLLESSKABET OPLØSES
Da bønderne flyttede deres gårde ud på egne marker hvilket ødelagde fællesskabet.

HOVERI
Det arbejde, bønderne udøvede for herremanden istedet for afgifter var hoveri betalingen.

STAVNSBÅNDET
1733: Kongen bestemte at unge mænd mellem (14-36) år ikke måtte rejse fra deres bopæl uden tilladelse. De var båndet til deres hjemstavn, der opstår navnet stavnsbåndet.

STAVNSBÅNDETS OPHÆVELSE
I 1784 satte godsejeren, Grev C.D. Reventlow, gang i landboreformerne på Christian 7.s nordsjællandske jorde og fik kronprins Frederik til at lave en undersøgelse, der skulle se på bøndernes forhold.
Det hele endte med afskaffelsen af stavnsbåndet i 1788. Udskrivningen af soldater overgik fra godserne til staten.

SKOLELOVEN 1814
Undervisningspligt fra 6-7 års alderen og indtil konfirmationen blev en realitet.

Udarbejdet af elever på As Friskole