Tørringbanen – 5. etape – Rask Mølle, Dortheasminde og Uldum stationer

Ruten kan ses på hedensted.dk/ture, hvor man evt. kan følge sin placering via GPS.

En folder med oversigt over de 9 etaper langs Tørringbanen kan hentes her: Tørringbanen PDF

Rutebeskrivelsen med kort kan hentes som print her: 5.etape PDF

Parkering på Stationspladsen i Rask Mølle

Rask Mølle Station – 16,8 km

Rask Mølle Station i slutningen af 1940’erne

Her kom banen ud af skoven og hen over pladsen, der blev omkranset af kroen, Peter Hansens villa, stationen, mejeriet og foderstofforretningen.

Fra 1929 blev banen udvidet med en gren mod nordvest til Aale og videre mod Ejstrupholm.

Mod Uldum
Ruten følger Tørringbanen sydpå.
Kør ad Gl. Jernbanevej, som følger banens forløb på det første stykke.

Banen fortsatte ind over Brugsens parkeringsplads. Har man lyst til at følge sporet skal man hen til Hybenvej, der følger banens spor fra omkring nr. 33A/33B. For enden af Hybenvej må man op af trapperne og tage stien til venstre over til Møllersmindevej.

Banen krydsede Møllersmindevej lige før Kalhavevej og fortsatte sydover markerne mod Dortheasminde.
Kør ad Møllersmindevej mod vest – op til Skanderborgvej.

Lige før Skanderborgvej over for gården nr. 1 går en cykelsti fra til venstre. Den går under vejen og fortsætter på den anden side mod Dortheasminde og Uldum.

Boring Kirkebakke
Et kig op mod Boring afslører den ret imponerende kirkebakke, hvor Boring Kirke i sin tid tronede over landskabet.
Mere om kirken senere på turen.

Jernbanen krydsede Skanderborgvej lige her ved skellet mellem de tre ejerlav Boring, Uldum og Kalhave.
Man kan se skelgrøften på anden side af vejen. Står der stadig en af de solide egepæle fra banens tid?

Til højre ad Nørregade. Banen løb lige bag de nuværende industribygninger på vejens vestside.

Til højre ad Dortheasvej.

Dortheasminde St. – 19,4 km
Dortheasvej 14

Dortheasminde Station 1962 (EDE)

Indkørslen følger banens linjeføring.
Stationen blev bygget af fabrikken og senere overtaget af banen. Den har ændret udseende siden.

Dortheasminde Tagpapfabrik 1952

Banen fortsatte tværs gennem Dortheasminde Tagpapfabrik, der fra 1917 hed Villadsens Fabrikker.
Fabriksområdet er i dag overtaget af det finske firma Lemminkäimen.
Transport af tjære, asfalt og tagpap fra fabrikken gjorde stationen til den 3. vigtigste godsstation kun overgået af Horsens og Tørring.

Dortheasminde Mejeri
Dortheasvej 21
Niels H. Sørensen var en af banens bagmænd. Han var en driftig mand, der opkøbte jord og satte gang i både tørvegravning, teglværker og mejerier. Først i 1890’erne startede han mejeri her på stedet og sendte godsvogne til Ølholm og Tørring for at hente mælk. Helt fra Tamdrup Bisgård kom der mælk med banen til mejeriet.
Produktionen stoppede i 1907 – stuehuset er fra mejeriets tid.

Kør tilbage og drej til højre ad Mekuvej og drej til venstre henne for enden.
Kør til venstre ad Industrisvinget og følg den rundt til højre til Industrivej.

Broen over Lilleå
Her ved Lilleå, der er skel mellem Hornborg og Uldum sogne, var der en jernbanebro. Den er væk nu, men man kan gå over åen på en træbro.
Industrivej viser nu præcis banens forløb frem til Uldum Station.

Uldum Station – 20,3 km
Stationsvej 6

Uldum Station 1906

Med banen kom stationsbyen
I 1901 var der skole, apotek, 2 læger, en sparekasse, en mølle, bageri, købmand, kro og højskole – og 669 indbyggere. Passagertallet lå på omkring 10.000 til og fra byen, heraf sikkert mange elever fra højskolen.
Den store villa på Industrivej 4 er byens tidligere posthus.
Banen fortsatte mod Ølholm på den anden side af Kærvej.
Tag på opdagelse i Uldum – se f.eks. Uldum Højskole og Uldum Mølle, der er en aktiv mølle og et lokalmuseum.

Cykelruten fortsætter ud af Kærvejen.

Uldum Kær
Kæret byder på mange muligheder for naturoplevelser, fred og ro.
Der er lavet en flot folder om Uldum Kær, som udleveres mange steder. Den kan også findes på nettet.

Tørvegravning
Landsbyerne omkring kæret har her kunnet få græs og hø til kreaturerne gennem århundreder. For jernbanen blev det tørvene, der fik betydning især under 1. og 2. verdenskrig.
I det fugtige kær ophobes døde planterester til et tørvelag, der kan graves op, tørres, og bruges til brændsel. Tørvene blev kørt til stationen på hestevogne og herfra fragtet videre rundt i landet.

Der går en sti fra mod nord, hvor Kærvejen møder Dortheasvej.
Følg stien og kør op til vejen til Boring.

Boring Kirke
Borings kirke blev nedbrudt efter reformationen. Iflg. traditionen af Claus Glambek til Rask, der brugte stenene til hvælvinger i Hvirring Kirke.
Et sagn fortæller, at Valdemarsvej fra Skanderborg til Ribe gik over “Kapelbank” ved Boring Kirke.

Det gamle voldsted Boringholm omtales under 8. etape.