Diget og pumpestationen

Før diget og pumpestationen kom til, blev det lavtliggende område ofte oversvømmet af havet.

Strandhusevej - november 1945
Strandhusevej – november 1945
Ved en voldsom storm fra nordøst i 1945 nåede bølgerne op til Strandhusevej og vandet fossede ind i huse og ned i kældre i Strandhuse og Juelsminde.

Havnen - november 1945
Havnen – november 1945
Landindvindingslavet Søkjær blev stiftet.

Det førte til bygningen af diget og pumpestationen i 1947. På det ca. 76 ha store område blev der gravet afvandingskanaler og den opgravede jord anvendt til diget.

Det var entreprenør Max Møller, Horsens, som stod for arbejdet, der hovedsageligt blev lavet med håndkraft. På så tidligt et tidspunkt efter krigen var de store maskiner ikke kommet frem.

Pumpestationen med elektromotor og skrue løfter vandet fra kanalerne op og ud i havet, så vandstanden sænkes ca. 1 meter.

Jens Misser skriver:
”Nu forsvandt fuglelivet. Før afvandingen kom og de små grøfter med det klare vand bugtede sig gennem de flade engarealer – i disse grøfter svømmede mange hundestejler. Her sejlede vi med vore legetøjsskibe og grøfterne var i vor fantasi kanaler. Vi satte også ”garn” som bestod af blikdåser vi fandt ovre på skarnpladsen.
Her var mågekoloni med over 100 reder med æg og unger. Skovrider Larsen – Palsgaard – samlede æg fra rederne, som kunne høres langt væk. Mågerne skreg og lavede styrtdyk ned over uromagerne.
Da området hvor kanalerne blev gravet er gammel havbund blev her fundet mange østersskaller, forstenede søpindsvin, knogler m.m.”