Misser

Misser
Chr. Borg, Jens Misser og Niels Misser

Jens Misser (1922-2014)
– fisker, samler, lokalhistoriker og fortæller – boede her på Bjørnsknudevej.
Han efterlod en guldgrube af fotos, dagbøger, fortællinger og avisartikler, samlet gennem et langt liv – alt omhyggeligt ordnet og registreret.

Jens Missers arkiv er nu tilgængeligt for alle på Juelsminde-Klakring Lokalarkiv og benyttes til udstillinger på Juelsminde Havnemuseum.

I bogen “Blandt fisk og landkrabber”, af Niels Gandrup, fortæller Jens Misser utallige historier om livet i Strandhuse og Juelsminde.

Chr. Borg, Jens Misser og Niels Misser
Chr. Borg, Jens Misser og Niels Misser

Niels Misser, Jens Missers far, var også fisker – han fortæller:
I de dage havde hver mand en eller flere ålegårde. Jeg tror, der stod henved en snes stykker fra Kysthospitalet til Bjørnsknude. De ragede 50-60 meter ud fra land, og var forholdsvis billige i anskaffelse.

Fiskerne købte stangbunker på skovauktionerne, lavede pæle af dem om sommeren, anskaffede sig et læs pil, hassel eller ask og flettede det i gærder.
I august eller september sattes tingene på deres plads. Det var en begivenhed, den dag ålegården sattes ud. To pramme, med tre-fire mand i hver, afgik ved 5-tiden om morgenen, og folkene arbejdede så længe de kunne se. Når de vendte hjem, serveredes pandekager, – det var gammel skik.

At være fisker dengang var hårdt arbejde, men endnu strengere havde det været det foregående slægtsled. Jeg husker, at min bedstefar fortalte, at i hans tid kendte man ikke begrebet hyttefade. Ålene gik i frisk, våd tang på logulvet, indtil de blev fyldt i sække og kørt til Horsens med hestevogn.
Ikke altid var sækkene så tætte, som de skulle være, og det blev sagt, at man havde gode chancer for bid, dersom man fiskede på landevejen nordpå!