Hedenstedvej 5 – Stenderup- og omegns Brugsforening nr. 2

Grunden blev udstykket i 1916 til karetmager Martin Nielsen.

Det daværende hus var på 70 m2 og i 3 etager. Senere blev der købt mere jord og Johan Johansen bygger det nuværende hus. I bygningen har der også været lillebil forretning og en overgang var der slagtehus i kælderen hvor kødet blev solgt fra en omkringkørende bil.

Brugsen år 1933
Brugsen år 1933
I 1932 købte Stenderup Brugsforening huset og grunden. Øst for beboelsen opføres der, efter datidens forhold, en moderne forretning med flad tag og fuld kælder.
Butikken indvies den 28/4 – 1933.
Interiør - Brugsen 1933
Interiør – Brugsen 1933

I 1955 blev der bygget beboelse til uddeleren oven på butikken.

Brugsen efter indføring af selvbetjening 1967
Brugsen efter indføring af selvbetjening 1967

Gadeportræt af brugsen 1970
Gadeportræt af brugsen 1970

Der blev indført selvbetjening i 1976, og i 1978 flytter Brugsen til Bråvej hvor den ligger i dag.

Huset har siden haft en omtumlet tilværelse, og da der engang var pottemager på stedet, brændte en del af huset. I dag er der 2 lejligheder.