Hedenstedvej 7 – Bageri med butik

Grunden udstykkes i 1909 til teglværksarbejder Sophus Thomsen.

I 1921 køber bagermester Jørgen Oscar Sørensen huset og der laves bageri i kælderen. Bager Sørensen oparbejder en forretning med butik og brødtur i oplandet. Indgangen var midt i huset og med butik til venstre over bageriet og til højre var en lille cafe, hvor der til tider var kortspil om aftenen med stor omsætning.

Bageriet år 1950
Bageriet år 1950
I 1946 blev butikken handlet et par gange, og huset blev til sidst overtaget af Bagermester Chr. P. Andersen, der bygger nyt bageri i gården og ny butik. Han oparbejder også en god landbrødtur. Desuden havde han filialer flere steder.

Bager Andersen i bageriet ved lukningen i 1978
Bager Andersen i bageriet ved lukningen i 1978
På grund af alder stopper Chr. P. Andersen i 1978, der var et stort tab for byen som ikke fik nogen bager igen.
Butiksfacaden 1978
Butiksfacaden 1978