Hedenstedvej 8 – Missionshuset ”Emaus”

I 1885 bygges missionshuset ”Emaus” af Indre Mission i Danmark, hvis formand er pastor Vilhelm Beck. Hermed havde indre Mission en bastion i Stenderup.

Indre missionær Simon Jensen bliver tilknyttet menigheden og bygger Hedenstedvej 10 til sin bolig. Ved indvielsen talte Vilhelm Beck og sognepræst C. Brammer. Der blev i starten afholde missionærmøde hver 14. dag, senere én gang om måneden.

Der blev oprettet søndagsskole for børn, ledet af skræddermester Jørgen Jørgensen. Senere tog skræddermester Niels Damkjær over sammen med malermester Jens Møller Nielsen.

Missionshus ”Emaus” 1960 (Foto Lokalarkivet)
Missionshus ”Emaus” 1960 (Foto Lokalarkivet)
Søndagsskolen blev afholdt hver 14. dag i vinterhalvåret og deres juletræsfest 3. juledag var en stor begivenhed, derfor var der også størst tilslutning til søndagsskolen i december måned.

Missionshuset blev også brugt til mindesammenkomst efter begravelser og til spejdermøder i FDF.

Ved indgangen i husets gavl var der en lille lejlighed til en vært for huset.

D. 1/11 – 1963 nedlægges missionshuset og stedet sælges til alm. beboelse.