Hedenstedvej 12 – Stenhugger, rejsestald & jordemoder

Huset er bygget i 1887.

I mange år var huset delt i 2 lejligheder. Ejeren boede i den ene ende, mens den anden var lejet ud.

Der har igennem tiden været mange forskellige virksomheder på stedet. Først var der tømrerforretning, og senere stenhugger.

Med rejsestald ca. 1947
Med rejsestald ca. 1947
Det blev oprettet rejsestald, som kunne huse 10 heste når der var møder og sammenkomster i missionshuset.

En overgang var her også jordemoder bolig.

Uden rejsestald ca. 1955
Uden rejsestald ca. 1955